Online pracovné stretnutie koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ

Pozývame koordinátorov prevencie ZŠ a
v územnej pôsobnosti pracoviska na  

online pracovnú poradu, ktorá sa uskutoční
dňa 16. marca 2021 (utorok)
so začiatkom od 14:00 hod.

prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Online potvrdenie účasti