Tag Archives: poradcov

Pozvánka: Porada školských koordinátorov výchovy a vzdelávania a výchovných poradcov ZŠ

Pozývame školských koordinátorov výchovy a vzdelávania a výchovných poradcov základných škôl v územnej pôsobnosti centra na

poradu, ktorá sa uskutoční
dňa 14.06.2023 (streda)
so začiatkom o 09:00 hod. v priestoroch centra.

Online potvrdenie účasti